Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis yasasının değişimlerini sıraladı

Türkiye’de sağlıkçıların uzun müddettir beklediği  malpraktis düzenlemesinde sona gelindi.

Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın halde haksızlıklara neden olan malpraktis davaları için yapılan çalışma için Meclis uzun müddettir mesai harcıyordu.

Çalışmaları yakından takip eden ve bu bahiste özel hassasiyet gösteren Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca da, doktorların artık garanti altına alındığını belirtip; yeni yönetmeliğin de yasalaştığını bildirererek  açıklamalarda bulundu.

Yönetmeliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Bakan Koca, toplumsal medya hesabından yaptığı açıklamada maddede değişimi şu hususlarla sıraladı;

İşte o unsurlar;

  • Sıhhat çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Heyeti kurulmuştur.
  • Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sıhhat çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri münasebetiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Heyete gönderilecektir.
  • Özel sıhhat kuruluşlarında çalışan sıhhat işçisi ile özgür meslek icrasında tabiplerin soruşturulması da Konseyin müsaadesine tabidir. Heyet bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir.
  • Kurulun soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edilebilecektir.
  • Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun misyonunun gereklerine ters hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair katılaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu süreci uygulanmayacak.
  • Tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sıhhat çalışanına rücu edilmesi; lakin taammüden vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığı katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.
  • Mahkemece hükmedilen tazminatın, lakin bu koşulların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sıhhat çalışanının kusur oranı gözetilerek rücu ölçüsü Şura tarafından belirlenecektir.
  • Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle mutlaklaşmış yargı kararı olmadıkça malî ve idarî istikametten sorumlu tutulamayacaktır.
  • Bu mevzuat çerçevesinde başta doktorlarımız olmak üzere bütün sıhhat çalışanlarımız Malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkânına kavuşmuştur.
  • Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.