İki paket çocuk bezine eşdeğer sosyal yardım

AZİZ ÇELİK [email protected] 2021.03.29 06:05 Kamu müdahalesi, kamusal düzenlemeler, gelir ve servet bölüşümüne dönük toplumcu ve kamucu müdahaleler olmaksızın Covid-19’un ekonomik ve sosyal…

Posted On